Kontakt

Zveza diatonične harmonike Slovenije
ZDHS
Mestni trg 4
3310 Žalec

Klemen Rošer, predsednik ZDHS 
[m] +386 31 428 118
[e] info@zdhs.si

www.zdhs.si

Pridruži se nam

ANONIM.CO

Vzdevek 
Vsebina 
    

Prijava

Zapisnik 2. skupščine ZDHS, Vransko, Gostišče Grof, 11. 1. 2015

1. Lista prisotnosti in sprejem dnevnega reda
a) Prisotnih je bilo 12 članov, od tega 8 članov z volilno pravico.
b) Dnevni red je bil sprejet soglasno.

2. Vsebinsko poročilo za leto 2014 je podal Mitja Zupančič, omenjeno je bilo stanje zveze, finančno stanje na dan 31.12. 2014, hkrati je bilo podano finančno poročilo za leto 2014.

3. Predlog članarine za leto 2015 - odprta debata.
Volitve o članarini. Pri volitvah je šest članov z volilno pravico podprlo predlog, da ostane članarina naspremenjena.

4. Razpis za nove skladbe – odprta debata. Člani so določili višino honorarja za strokovno komisijo, ki bo izbirala nove skladbe. Termin za objavo rezultatov bo 22. 1. 2015.

5. Poročilo o koncertu “Dobro za harmoniko”

6. Izredne volitve novega predsednika
Mitja Zupančič je podal obrazložitev predčasnega izstopa od predsedniške funkcije, vsi prisotni člani so soglasno sprejli njegov odstop.

Debata o novem vodstvu zveze.
Izvolitev novega predsednika. Za Jerneja Brileja je glasovalo 6 volilcev, dva glasova sta bila vzdržana.
Izvolitev novega podpredsednika zveze. Na to mesto je bil soglasno izvoljen Primož Zvir, ki je hkrati prevzel tudi funkcijo predsednika nadzornega sveta.

7. Nagovor novega predsednika, ki je vsem navzočim podal smernice njegovega predsedovanja.

Predsednik se je zavezal, da bo v bližnji prihodnosti obiskal številne radijske postaje (kontakte z mediji mu bo priskrbel Robert Goličnik), prav tako tudi številne učitelje diatonične harmonike v Sloveniji, ter jih povabil k članstvu v zvezo (kontakte učiteljev mu bosta priskrbela Primož Zvir in Klemen Rošer).


8. Pregled in izvolitev ostalih organov zveze
UPRAVNI ODBOR:
Janez Fabjan
Zoran Lupinc
Robert Goter
Klemen Rošer
Jernej Brilej (po funkciji)
Andrej Gropajc
Janez Lekše (slednja sta bila soglasno izvoljena, da zavzameta še nezavzeti mesti organa UO)

NADZORNI SVET:
Primož Zvir (predsednik po funkciji)
Zoran Zorko
Robert Goličnik

Strokovni svet je ostal nespermenjen.

9. Državno prvenstvo za nagrado C. Demiana
Sprejet je bil termin organizacije tekmovanja z naslednjim urnikom:

8. maj: Sprejem tekmovalcev. Seznanitev s potekom in urnikom tekmovanja. Po sprejemu sledi koncert članov strokovne komisije, ki bo ocenjevala na državnem tekmovanju.

9. maj: Pričetek tekmovanja v jutranjih urah.

10. maj: Skupni zajtrk tekmovalcev in komisije. Ob zajtrku bo komisija podala splošno obrazložitev, po splošni obrazložitvi pa bo komisija na voljo za stik s tekmovalci in obrazložitev ocen.

Člani zveze se dogovorimo, da v komisijo povabimo enega žiranta iz tujine.

Sprejmemo višino prijavnine za tekmovalce, in sicer 35 eurov za nečlane ZDHS in 20 eurov za člane ZDHS.

10. Člani UO se dogovorimo da bi stvari o državnem tekmovanju dorekli
25. 1. 2015, ob 10.00 Pri Francinovih v Avberju pri Sežani.

11. Razno

ZDHS, Mestni trg 4, 3310 Žalec | +386 31 640 485 | info@zdhs.si

ZDHS - Zveza diatonične harmonike Slovenije © 2014-2016. Vse pravice pridržane.