Kontakt

Zveza diatonične harmonike Slovenije
ZDHS
Mestni trg 4
3310 Žalec

Klemen Rošer, predsednik ZDHS 
[m] +386 31 428 118
[e] info@zdhs.si

www.zdhs.si

Pridruži se nam

ANONIM.CO

Vzdevek 
Vsebina 
    

Prijava

Zapisnik ustanovnega občnega zbora ZDHS

Datum:  5. 1. 2014

Kraj: Šentjur pri Celju

Glasbeno društvo Melodija, ki jo zastopa Jernej Brilej

in

Društvo harmonikarski orkester Primoža Zvira, ki jo zastopa Primož Zvir

Sklicujeta ustanovni občni zbor za ustanovitev Zveze diatonične harmonike Slovenije


Prisotnih članov:

Glasbeno društvo Melodija: 42 članov, prisotnih 34

Društvo harmonikarski orkester Primoža zvira: 30 članov, prisotnih 22

Ustanovni občni zbor je sklepčen.

Ustanovnemu občnemu zboru se je pridružilo tudi 14 simpatizerjev Zveze ZDHS v ustanavljanju (spisek priložen).

 

Izglasovano je bilo delovno predsedstvo ustanovnega občnega zbora ZDHS, brez glasu proti.

Predsednik: Jernej Brilej

Člana: Robert Goter, Robert Goličnik

Simpatizerji Zveze ZDHS, ki so prisotni na občnem  zboru, so: Klemen Rošer, Robert Goličnik, Zlatko Munda, Zoran Zorko, Franci Falant, Zlatko Munda, Nejc Pačnik, Andrej Rak, Rok Zupančič, Mitja Zupančič, Rok Sitar, Toni Sotošek, Davor Pušnik, Robert Goter, Zoran Lupinc.

 

Ustanovni zbor ZDHS se je pričel ob 11. uri v Hotelu Žonta Šentjur pri Celju. Jernej Brilej, ki je bil pobudnik omenjenega zbora in eden od dveh zakonitih zastopnikov društev ustanoviteljic in predsednik ustanovnega zbora, je pozdravil vse prisotne, se jim zahvalil, da so se odzvali povabilu in pričel z zasedanjem.

Najprej je prisotnim pojasnil, da je v času pridobivanja ustanovnih članov in enakomislečih ljudi opustil idejo, da bi ustanovili Harmonikarsko zvezo Slovenije (ta naj bi združevala vse tipe harmonik). Glede na to, da so se na ustanovnem zboru zbrali učitelji in harmonikarji diatoničnih harmonik, je predlagal, da se je potrebno osredotočiti na ZDHS, kasneje pa se lahko pride do povezovanja z drugimi. V nadaljevanju je izpostavil problematiko in nered na področju diatonične harmonike, ta se je v zadnjih dvajsetih letih nakopičil – od poučevanja, igranj, tekmovanj do same proizvodnje diatoničnih harmonik. S trdim delom ZDHS bi se lahko zadeve pričele odvijati v pravo smer, tako bi se dobro ime diatonične harmonike širilo v višje kroge glasbe. Zveza bi tako zaorala ledino in izboljšala kaotično stanje na celotnem področju, ki se dotika diatonične harmonike. Upoštevala bi pobude svojih članov in jih skušala uresničevati. Jernej Brilej je poudaril, kako pomebna je ravno strokovnost zveze, zato je k razpravi povabil g. Mitjo Zupančiča, glasbenika, harmonkarja, človeka z znanjem in sposobnostmi vodenja in dela v že podobnih zvezah, kot sta Jadralna in Smučarska zveza Slovenije.

Mitja Zupančič je pozdravil prisotne, se zahvalil za besedo, nadalje obrazložil pojem ZDHS, njene dejavnosti in kako naj bi takšna zveza delovala (po zakonih Republike Slovenije). Objasnil je vse parametre, ki so pomembni za delovanje zveze – od vodenja, nadzornega odbora, strokovnega odbora in financiranja. Med drugim je predlagal, da sedež ZDHS dodelimo glavnemu mestu Slovenije –  Ljubljani, in sicer zaradi lažjega delovanja in sodelovanja z ministrstvi, Zvezo glasbenih šol in drugimi državnimi ustanovami, ki jih ZDHS nujno potrebuje za strokovno delovanje. Predstavil je glavne smernice delovanja zveze – strokovnost (samo tako nas bodo legitimno upoštevali akademski krogi), poučevanje diatonične harmonike (temu instrumentu je potrebno odpreti pot na konzervatorij), priprava učnih gradiv, strokovna pismenost tudi zasebnih glasbenih centrov, izvedba in nadzor tekmovanj, promocija diatonične harmonike, sodelovanje s proizvajalci diatoničnih harmonik ter različnimi društvi in harmonikarskimi zvezami iz tujine. Mitja Zupančič je po vsem predstavljenem predlagal, da danes sprejmemo in potrdimo zapisnik ustanovnega občnega zbora ZDHS, izvolimo predsednika, ki pripravi in oblikuje statut zveze in ga pošlje v predogled ustanovnim članom. Potrdili naj bi ga na kongresu v mesecu februarju 2014, ko bo potekala tudi  izvolitev v nadzorni svet, sestavljen iz šestih predstavnikov, vodil bi jih podpredsednik, ki bi ga izvolili na današnjem zboru.

Po izčrpni predstavitvi je Mitja Zupančič predal besedo predsedniku ustanovnega zbora Jerneju Brileju, ki se mu je zahvalil in predlagal odprtje splošne razprave vseh prisotnih. Kot prvi je dobil besedo Robert Goter, pozdravil je pobudo ustanovitve ZDHS in čestital gospodu Zupančiču za odlično pripravljen načrt delovanja zveze. Beseda se je selila k Robertu Goličniku, ta pa jo je odstopil Zoranu Lupincu. Slednji je povedal, da bo zveza imela težo samo v primeru, če se bo oklepala strokovnosti, na področju poučevanja pa notnega zapisa, šele tako bomo namreč naleteli na sogovornike na ministrstvih in v akademskih krogih in uspeli pripeljati diatonično harmoniko najprej na konzervatorij, od tu pa morda še dalje. Skupaj z zvezo in oddelkom proizvajalcev diatoničnih harmonik je treba sprejeti oz. doreči enotno postavitev za diatonično harmoniko z dodatnimi poltoni.

 Po besedi g. Lupinca se je razvila razprava o poučevanju brez not, ki trenutno pesti zasebne glasbene centre. G. Lupinc je poudaril pomembnost poznavanja notnega zapisa in igranja po njem. V razpravo so se vključili vsi prisotni, Primož Zvir (hkrati tudi drugi zakoniti zastopnik društva soustanovitelja), Zlatko Munda, Toni Sotošek, je dodal, da se je kljub temu, da je samouk, učenja not lotil pred sedmimi leti in sedaj znanje podaja na ta način. Razpravo v tej smeri so  nadaljevali Franci Falant, Davor Pušnik, Andrej Rak, Robert Goter … Robert Goličnik in Robert Goter sta izpostavila problematiko poučevanja diatonične harmonike brez prijavljene dejavnosti. Pojavilo se je vprašanje, kako se bo zveza odzvala na to oz. kaj lahko zveza stori. Zoran Zorko je poudaril pomembnost ureditve razmer in podprl predstavljen program g. Zupančiča. Robert Goter je poudaril pomembnost organizacije državnega prvenstva za diatonično harmoniko in sodelovanja in soodločanja pri pripravi svetovnega prvenstva, ki ga je do sedaj organizirala avstrijska zveza.

Po razpravi je besedo prevzel precedujoči Jernej Brilej, nakazal je, da je še veliko odprtih vprašanj, da bo torej potrebnega ogromno dela za ureditev razmer. Po mnenju Brileja je še kako pomembno, kakšno vlogo bo v prihodnosti igrala ZDHS in in tudi kdo jo bo zastopal. Poudaril je, da ZDHS potrebuje predsednika, ki pozna razmere in problematiko, ki je lahko kompetenten sogovornik, sposoben doseči, da bo diatonična harmonika dobila predznak spoštovanja vrednega instrumenta, človeka, ki je strokovno podkovan in ima izkušnje s strani vodenja, in nenazadnje, da je dober manager, kajti brez sredstev zveza ne more delovati.

Jernej Brilej je zatem odprl točko izvolitve predsednika, za predsednika ZDHS je po prej naštetem predlagal g. Mitja Zupančiča. Glasovanje je bilo javno z dvigom rok. Gospod Mitja Zupančič je bil izvoljen za predsednika s 15-imi glasovi simpatizerjev za in nobenim proti in brez glasu proti na strani obeh društev soustanoviteljic, kar pa je bilo izglasovano že na predhodnih zborih obeh društev soustanoviteljic ZDHS.  Takoje  nastopil svoj prvi štiriletni mandat. Jernej Brilej je gospodu Zupančiču čestital za izvolitev, ta pa se je vsem prisotnim zahvalil za izkazano zaupanje.

Predsednik Mitja Zupančič je tako še enkrat predstavil nadalnje korake ZDHS. Do 13. 1. 2014 bo pripravil osnutek statuta, ki ga bosta prejeli obe društvi soustanoviteljici zveze in tudi vsi prisotni člani simpatizerji  na elektronski naslov, imeli bodo  možnost enotedenske razprave.

Pravni osebi, ki bosta vpisani kot ustanoviteljici zveze, sta Harmonikarski orkester Primoža Zvira in Glasbeno društvo Melodija. Predsednik je za podpredsednika ZDHS predlagal Jerneja Brileja, ki je tudi dobil mandat. Člani so potrdili še zapisnik ustanovnega občnega zbora ZDHS. Ustanovni zbor se je dogovoril, da se bo statut zveze sprejel v začetku februarja na kongresu zveze.

Ustanovni občni zbor se je zaključil ob 13.30.

Podpisniki zapisnika so predsednik ZDHS Mitja Zupančič, Robert Goter in Jernej Brilej

Zapisal:
Jernej Brilej   

ZDHS, Mestni trg 4, 3310 Žalec | +386 31 640 485 | info@zdhs.si

ZDHS - Zveza diatonične harmonike Slovenije © 2014-2016. Vse pravice pridržane.